Economische groei vertraagt klimaattransitie aanzienlijk

E

Het CBS analyseerde de verandering van de CO2-uitstoot, 1971-2020. De conclusie is duidelijk: economische groei vertraagt de klimaattransitie aanzienlijk. En dat terwijl snelheid maken essentieel is om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden.

Er is een focusverschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve groei nodig

Analyse CBS van de verandering van de CO2-uitstoot, 1971-2020.
Analyse van de verandering van de CO2-uitstoot, 1971-2020. Bron: CBS (2023).

Het mondiale Noorden staat daarom voor de vraag: wat draagt groei nog bij aan kwaliteit van leven? Een eerste belangrijke stap zou zijn: de overheid faciliteert alleen nog groei van productie en consumptie als deze aantoonbaar structureel bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven. Dat wordt ook wel selectieve groei genoemd. Al in 1976 schreef toenmalig minister Lubbers van Economische Zaken dat selectieve groei het meest logische antwoord is op de vragen van onze tijd. We verminderen onze milieu-impact waar mogelijk en blijven zoeken naar mogelijkheden om in kwalitatief opzicht te groeien als land. Denk aan de kwaliteit van producten, maar ook aan sociale groei, culturele groei, groei van biodiversiteit en persoonlijke groei. Er zijn immers nog zoveel meer vormen van groei dan alleen maar smalle economische groei!

Postgroei biedt de grootste kans op een leefbare toekomst

We zijn nu bijna 50 jaar na de Nota inzake selectieve groei van Lubbers. De mondiale milieucrises zijn in de tussenliggende tijd helaas erger geworden. Omdat er nog maar zo weinig tijd resteert, is selectieve groei het minste wat we kunnen doen, en postgroei het beste. Postgroei betekent dat de samenleving zich volledig richt op kwalitatieve groei en er bewust voor kiest om de materiële groei (private consumptiegroei) te beperken. Die keuze is aantrekkelijk, want het levert veel op, bijvoorbeeld ruimte om te investeren in publieke voorzieningen, of werkdrukvermindering of werktijdverkorting. De gemene deler van deze investeringen is: het verhoogt aantoonbaar de kwaliteit van leven. We kunnen dus kiezen voor een aanzienlijk snellere reductie van onze milieu-impact én tegelijkertijd de kwaliteit van leven verbeteren. Waar wachten we nog op?

De analyse van het CBS is hier na te lezen.

Over de auteur

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. In nauwe samenwerking met de deskundigen uit deze denktank schreef hij het boek 'Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen'.

Geef een reactie

Recente berichten