Onderzoek, advies en implementatie

O

Bent u politicus, bestuurder of beleidsmaker, op lokaal, regionaal of landelijk niveau, en bent u beniewd welke stappen u nu al kunt zetten om brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei in de praktijk te brengen? Sufficiency biedt overheden, bedrijven en ngo’s professionele ondersteuning in de vorm van onderzoek, advies en implementatie.

Binnen Sufficiency bundelen ervaren adviseurs uit gerenommeerde organisaties hun expertise. We beschikken over actuele kennis over de implementatie van brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei in alle relevante sectoren (zie hieronder). Bovendien hebben we jarenlange ervaring met beleidsadvies en -implementatie in de publieke sector en met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Sectoren

Nieuwe economische paradigma’s, zoals brede welvaart, selectieve groei en postgroei, verleggen de focus van kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve groei (groei van kwaliteit van leven en groei van biodiversiteit). Hierbij gaat het in de kern om het vinden van een nieuw evenwicht vinden tussen sociale, ecologische en economische waarde. In ons tijdsgewricht is het daarbij absoluut noodzakelijk dat we de absolute milieu-impact per persoon verminderen, in brede zin, dus niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar ook het gebruik van materialen, land en water. Hierbij is het cruciaal om de Jevons-paradox blijvend te voorkomen, in alle sectoren. Het beleid dat hiervoor nodig is, zal daarom uiteindelijk vrijwel alle facetten van onze samenleving beïnvloeden: van onze aankopen tot ons werk en onze gezondheid, van onze gezamenlijke sociale normen tot onze gebouwde omgeving, van onze energievoorziening tot ontwikkelingssamenwerking. In onze visie op brede welvaart, sufficiëntie en postgroei, die beschreven staat in ons boek, komen al deze facetten aan de orde.

Ook onze ondersteuning bieden we in alle relevante sectoren:

 • Economisch beleid (met aandacht voor zowel de productie- als de consumptiezijde van de economie; rekening houdend met het verdienvermogen van Nederland op lange termijn)
 • Milieu- en klimaatbeleid (met aandacht voor brede milieu-impact, ook impact van Nederlandse consumptie in het buitenland; rekening houdend met de Jevons-paradox)
 • Circulaire economie & reductie van materiaalverbruik
 • Sociaal beleid (werk, inkomen, participatie, bestaanszekerheid, pensioen, vermindering van ongelijkheid)
 • Nieuwe coöperaties
 • Toekomst van de landbouw
 • Biodiversiteit en natuur- en waterbeheer
 • Energievoorziening en energietransitie
 • Mobiliteit en leefomgeving
 • Internationale samenwerking
 • Toekomst van de zorg

We bieden altijd maatwerk

Elke context en elke organisatie is verschillend. Onze ondersteuning in de vorm van onderzoek, advies en implementatie is daarom wat ons betreft altijd maatwerk. Als u ons een verzoek stuurt, dan plannen we een (telefonisch) voorbereidingsgesprek in. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen voor het optreden en hoe we daar rekening mee kunnen houden.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Schenderling, via p.schenderling <at> sufficiency.nl of 06 – 23 19 58 60 of laat een bericht achter via het onderstaande contactformulier, dan plannen we een vrijblijvend verkennend gesprek in.

Contactformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Recente berichten