Sufficiency: onderzoek en advies rondom brede welvaart

Wij zijn een centrum voor onderzoek en advies rondom brede welvaart. Bedrijven en overheden staan voor de grote uitdaging om binnen één generatie onze economie en samenleving binnen de draagkracht van de aarde te brengen. Wij geloven dat het mogelijk is om deze uitdaging aan te pakken en tegelijkertijd onze welvaart te behouden en het welzijn van mensen te vergroten. De sleutel hiertoe is focus op kwaliteit. Deze focus haalt het beste in mensen en organisaties naar boven. Deze focus creëert meer toegevoegde waarde en welzijn voor klanten en inwoners en versterkt de veerkracht van mensen en de aarde. Meer kwaliteit voor meer stakeholders, nu en straks, noemen wij sufficiëntie. Want brede welvaart realiseren we niet met meer van hetzelfde, maar met meer kwaliteit. Daarom helpen wij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de beweging te maken van meer naar beter.

Wie we zijn

Wij zijn een netwerk van ervaren professionals met verschillende expertisegebieden. We zijn pioniers op het terrein van brede welvaart, selectieve groei en postgroei. Onze missie is een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. We beschikken over de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Onze kracht is dat we werken vanuit een wetenschappelijke basis en een vernieuwende visie die we samen met onze klanten vertalen naar praktische oplossingen.

Hoe we helpen

Overheden

Ben je politicus, bestuurder of beleidsmaker, op lokaal, regionaal of landelijk niveau, en ben je op zoek naar een nieuwe sociaaleconomische visie en/of knoppen om aan te draaien? Wij hebben we jarenlange ervaring met beleidsadvies en -implementatie en met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We voeren opdrachten uit in alle relevante beleidsvelden, waaronder economisch beleid, sociaal beleid, milieu- & klimaatbeleid, mobiliteit & leefomgeving en circulaire economie. We bieden altijd maatwerkoplossingen op basis van de vraag van onze opdrachtgevers. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een vrijblijvend verkennend gesprek in.

Bedrijven

Ben je ondernemer of geef je leiding aan een bedrijf of business unit en ben je op zoek naar een toekomstbestendig bedrijfsmodel, dan helpen wij je graag. Onze experts brengen graag in kaart welke mogelijkheden er zijn om jouw organisatie een van de voorlopers te maken van een samenleving die functioneert binnen de draagkracht van de aarde. Samen met gemotiveerde mensen uit jouw organisatie gaan we opzoek naar mogelijkheden om het huidig bedrijfsmodel om te vormen dan wel nieuwe businessconcepten te ontwikkelen. Als scenario’s zijn uitgewerkt helpen we je graag bij implementatie waarbij zo nodig aandeelhouders, financiers, toeleveranciers, klanten of andere stakeholders betrokken worden.

Lezingen, (in-company)trainingen en interviews

We geven lezingen, (in-company)trainingen en interviews voor tal van organisaties, van overheden tot bedrijven, van ngo’s tot politieke partijen. Ook verzorgen we regelmatig publicaties en optredens in de media. Neem voor overleg over de mogelijkheden contact met ons op.

Onze visie

Sufficiency is voortgekomen uit een denktank van twintig deskundigen uit twaalf verschillende politieke partijen. De denktank heeft een nieuw verhaal voor Nederland ontwikkeld. Méér is lange tijd de motor van vooruitgang geweest. Maar die motor hapert. Net als jij zien we dat we in toenemende mate tegen grenzen aanlopen, denk aan ruimte, personeel, netcapaciteit en de draagkracht van de aarde. Wij geloven dat de nieuwe motor van vooruitgang is: kwaliteit. Kwalitatief betere producten, betere banen, betere werkprocessen, betere kwaliteit van leven en een betere toekomst voor onze kinderen. Deze visie trekt ons uit het valse dilemma van waarde op korte termijn versus waarde op de lange termijn. We kunnen de vragen van vandaag én de vragen van morgen tegelijk aanpakken. Daarom werken we aan oplossingen die de focus verleggen van meer naar beter.

Onze werkwijze

De toepassing van onze visie vergt een uitgekiend kwaliteitsconcept en een praktische vertaalslag naar het beleid, de strategie en de processen van uw organisatie. We hechten sterk aan kwaliteit. We werken evidence-based, kijken vanuit meerdere invalshoeken en opereren onafhankelijk. Een andere kernwaarde is verbinding. Vanuit de verbinding communiceren we een positieve visie en creëren we draagvlak voor nieuwe oplossingen.

Blijf op de hoogte van onze inzichten & ACTIVITEITEN

U kunt zich hier aanmelden om een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwste inzichten over brede welvaart en postgroei. We versturen de nieuwsbrief ongeveer eens per maand/kwartaal. Wij behandelen uw contactgegevens uiteraard strikt vertrouwelijk.

Recente berichten en inzichten

2024 kan geschiedenis ingaan als kantelpunt in klimaattransitie

Nieuwste klimaatprognoses: 🔵 mondiale uitstoot vanaf 2024 structureel dalend 🔵 mondiaal kolenverbruik vanaf 2024 dalend 🔵 uitstoot van China vanaf 2024 structureel dalend. Dit alles 3 tot 7 jaar eerder dan verwacht. 2024 kan dus de geschiedenis ingaan als mondiaal kantelpunt in de klimaattransitie.

Werkende armen: een vergeten groep in politiek en samenleving

Een economenmythe is dat groei vanzelf ten goede komt aan mensen met lage inkomens. Feit is dat werkende armen er sinds 1980 cumulatief (dus in totaal) slechts 9% (!) in koopkracht op vooruit zijn gegaan, terwijl de hogere middenklasse en de rijken er bijna 40% (of meer) op vooruit zijn gegaan. Wat werkende armen écht zou helpen is een eerlijker inkomensverdeling. Maar werkende armen lijken...

Leven na de groei – de podcast

’t Afgelopen jaar kochten duizenden mensen ons boek Er is leven na de groei en velen reageerden met vragen en ideeën. Geweldig! Daarom brengt Just Enough nu de Leven na de groei podcast uit. We bespreken wat leven na de groei voor jou en voor ons als samenleving betekent. We hebben uit de vele reacties geput om de thema’s te selecteren die mensen het meest bezighouden. Ook...

Recente berichten