Onze organisatie

O

Sufficiency is de handelsnaam van de adviestak van stichting Genoeg om te leven. Sufficiency voert opdrachten uit voor ministeries, provincies, gemeenten, bedrijven, financiële instellingen, brancheorganisaties, ngo’s, kennisinstellingen en politieke partijen. Binnen Sufficiency bundelen ervaren adviseurs uit gerenommeerde organisaties hun expertise. We beschikken over actuele kennis over de implementatie van brede welvaart, sufficiëntie en postgroei in alle relevante sectoren. Bovendien hebben we jarenlange ervaring met beleidsadvies en -implementatie in de publieke sector en met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We werken evidence-based, kijken vanuit verschillende perspectieven (sociale, ecologische en economische waarde) en opereren onafhankelijk.

Onze organisatie voert behalve advieswerk ook nog andere werkzaamheden uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende programmateams. Hieronder staat een toelichting op onze andere werkzaamheden, plus een overzicht van de zakelijke gegevens van onze organisatie.

Andere werkzaamheden van de stichting

Just Enough

Onder de handelsnaam Just Enough doen we samen met onze partnerorganisatie Ethical Consumer onafhankelijk onderzoek naar productieketens. Ethical Consumer is een non-profit organisatie die al sinds 1989 productieketens onderzoekt op eerlijkheid en duurzaamheid. Op grond daarvan geven ze productadviezen over meer dan 40.000 producten, bedrijven en merken. Wij hebben het exclusieve recht om van hun data gebruik te maken in Nederland. We zijn er trots op dat wij de Nederlandse partner van deze fantastische organisatie zijn

Postgroei nederland

Verder voert de stichting onder de handelsnaam Postgroei Nederland onderzoek uit naar nieuwe economische paradigma’s en de praktische toepassing daarvan. Het doel is om ervoor te zorgen dat nieuwe economische paradigma’s onderdeel zijn van de besluitvorming op alle relevante beleidstafels – variërend van overheden tot politieke partijen en van bedrijven tot ngo’s.

Zakelijke gegevens

Stichting Genoeg om te Leven is ingeschreven bij het Handelsregister van de KVK. Sufficiency, Just Enough en Postgroei Nederland zijn de handelsnamen van de stichting.

  • KVK-nummer: 82941092
  • RSIN-nummer: 862663945
  • Btw-identificatienummer: NL862663945B01
  • Rekeningnummer: NL66 RBRB 8835 1905 92 (Regiobank) t.n.v. Stichting Genoeg om te leven.

Recente berichten