Onze visie

O
Boek 'Er is leven na de groei', van professionals die streven naar een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.

Sufficiency is voortgekomen uit een denktank van twintig deskundigen uit twaalf verschillende politieke partijen. De denktank heeft een nieuw verhaal voor Nederland ontwikkeld. Méér is lange tijd de motor van vooruitgang geweest. Maar die motor hapert. Net als jij zien we dat we in toenemende mate tegen grenzen aanlopen, denk aan ruimte, personeel, netcapaciteit en de draagkracht van de aarde. Wij geloven dat de nieuwe motor van vooruitgang is: kwaliteit. Kwalitatief betere producten, betere banen, betere werkprocessen, betere kwaliteit van leven en een betere toekomst voor onze kinderen. Deze visie trekt ons uit het valse dilemma van waarde op korte termijn versus waarde op de lange termijn. We kunnen de vragen van vandaag én de vragen van morgen tegelijk aanpakken. Daarom werken we aan oplossingen die de focus verleggen van meer naar beter.

Onze werkwijze

De toepassing van onze visie vergt een uitgekiend kwaliteitsconcept en een praktische vertaalslag naar het beleid, de strategie en de processen van uw organisatie. We hechten sterk aan kwaliteit. We werken evidence-based, kijken vanuit meerdere invalshoeken en opereren onafhankelijk. Een andere kernwaarde is verbinding. Vanuit de verbinding communiceren we een positieve visie en creëren we draagvlak voor nieuwe oplossingen.

Wil je meer weten?

Recente berichten