Strategieën voor bedrijven

S

Sufficiency, the next step in efficiency

Verduurzaming vraagt om ondernemerschap, innovatie en creativiteit. De slagkracht en het vernuft van bedrijven zijn daarbij onmisbaar. Maar het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe krijg je meer inzicht in je productieketen en hoe maak je de keten eerlijker en duurzamer? Welke rol kun je als bedrijf zelf pakken en wanneer zoek je de samenwerking, en met welke partijen? Welke investeringen en aanpassingen in processen en distributiekanalen zijn nodig en hoe zorg je voor een sluitende businesscase? Onze adviestak Sufficiency ondersteunt bedrijven bij deze en andere vragen en helpt strategieën voor bedrijven ontwikkelen.

Sufficiency-driven business models

Sufficiency verwijst naar een nieuw type businessmodellen dat in opkomst is en waarmee bedrijven voorsorteren op de economische transformatie van de 21ste eeuw: sufficiency-driven business models. Dat zijn bedrijfsmodellen die gericht zijn op het voorzien in klantbehoeften binnen de grenzen van de aarde, door tevredenheid centraal te stellen in plaats van het eindeloos opstuwen van behoeften. Dit kan leiden tot loyale klanten, feedbackloops over het gebruik van producten en diensten (en daarmee waardevolle informatie voor voortdurende verbetering), en concurrentievoordelen. Maar met name gevestigde bedrijven kunnen niet van de ene op de andere dag overstappen op een model van sufficiëntie.

Voor een nadere toelichting op het concept sufficiëntie, klik hier. Hier staat een interview met Paul Schenderling en Matthias Olthaar in Link Magazine over sufficiëntie.

Ondersteuningsmogelijkheden

We geven (in-company)trainingen en advies en kunnen bijvoorbeeld een transitiepad naar sufficiëntie ontwikkelen voor bedrijven, bedrijfseenheden of bepaalde producten of product-marktcombinaties. Ook kunnen we adviseren over hybride modellen en andere mogelijkheden om als bedrijf te anticiperen op de nieuwe economie. Neem voor meer informatie contact op met Matthias Olthaar, via m.olthaar <at> sufficiency.nl of 06 – 23 50 21 09.

Wij bieden onder andere:

  • Quickscan over de implicaties van postgroei voor uw organisatie
  • Onderzoek en strategisch advies
  • Interne en externe stakeholdersessies
  • Beleids- en communicatie advies

Recente berichten