2024 kan geschiedenis ingaan als kantelpunt in klimaattransitie

2

Nieuwste klimaatprognoses: 🔵 mondiale uitstoot vanaf 2024 structureel dalend 🔵 mondiaal kolenverbruik vanaf 2024 dalend 🔵 uitstoot van China vanaf 2024 structureel dalend. Dit alles 3 tot 7 jaar eerder dan verwacht. 2024 kan dus de geschiedenis ingaan als mondiaal kantelpunt in de klimaattransitie.

Bron: CarbonBrief, gebaseerd op IEA World Energy Outlooks.

Duiding

Is dit genoeg? Nee. Is dit belangrijk? Ja, zeker in combinatie met de uitkomsten van de klimaattop in Dubai. Het geeft namelijk een sterk signaal dat het fossiele tijdperk definitief en versneld voorbijgaat. De geloofwaardigheid van die claim is cruciaal voor de keuzes van bedrijven en overheden, zo stelde Mark Carney, klimaatgezant van de VN, onlangs. Is de geloofwaardigheid te zwak, dan zullen ze langer dralen; wordt de geloofwaardigheid sterker, dan zullen ze sneller bewegen. De keuze van ING die onlangs in het nieuws was om versneld investeringen in fossiele brandstoffen af te bouwen is een van de voorbeelden die toont dat de geloofwaardigheid dit jaar, ondanks alle strubbelingen, versterkt is.

Opvallende rol van China

In de drie nieuwe prognoses is er één land dat opvalt: China. China heeft zich gecommitteerd aan een dalende uitstoot vanaf 2030 en klimaatneutraliteit in 2060. Volgens het onafhankelijke Centre for Research on Energy & Clean Air (CREA) kan de uitstoot van China al vanaf volgend jaar gaan dalen. Volgens het gezaghebbende International Energy Agency (IEA) is het eveneens waarschijnlijk dat het kolenverbruik in China vanaf volgend jaar zal dalen. Omdat China zo’n grote uitstoter is (uitstoot die voor een kwart voor consumptie in rijke landen is, trouwens) heeft Chinese versnelling wereldwijde implicaties. Dit zien we terug in de prognose van het IEA dat de mondiale uitstoot vanaf volgend jaar zal dalen. Volgens het IEA is de voornaamste verklaring voor dit kantelpunt de exponentiële groei van het geïnstalleerd vermogen van schone energie. Als landen zich houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Dubai, dan zal de groei van schone energie nog sneller gaan (nog eens een verdrievoudiging tot 2030) en kan de uitstoot een snellere daling inzetten (zie het plaatje).

Inspanningen voor meer klimaatactie blijven nodig

Nogmaals: het passeren van het kantelpunt en zelfs de snellere daling van de uitstoot is niet genoeg om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Bovendien betekent de energietransitie in combinatie met economische groei dat er op andere milieuterreinen, zoals materiaalverbruik, waterverbruik en emissies van toxische stoffen, waarschijnlijk een verdere verslechtering zal optreden. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en voor toekomstige generaties. Verder moeten landen de extra beloften die ze in Dubai hebben gedaan nog waar zien te maken. Vóór 2025 moeten landen hun commitments voor 2035 afgeven. Dit is dan ook een cruciale fase die bepalend gaat zijn voor de toekomstige leefbaarheid van de aarde. We moeten ons daarom de komende tijd maximaal blijven inspannen voor méér klimaatactie. Maar dan wel gesterkt door het feit dat de klimaattransitie niet meer te stoppen is.

Over de auteur

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. In nauwe samenwerking met de deskundigen uit deze denktank schreef hij het boek 'Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen'.

Geef een reactie

Recente berichten