Interview Radio 1 over economische groei

I

Op 6 juni gaf Paul Schenderling samen met Sjoerd Hardeman een interview op NPO Radio 1 bij het programma ‘Geld of je leven’. Het onderwerp: moeten we stoppen met economische groei? Hieronder staat een samenvatting van de hoofdpunten.

Interview Paul Schenderling Radio 1

Hoofdpunten uit het gesprek

  • Vergroening en groei gaan niet samen, want groei maakt de vergroeningswinst telkens ongedaan.
  • In de topwetenschappelijke literatuur ontstaat een nieuwe consensus dat (a) we milieudoelen zoals de klimaatdoelen van Parijs sneller en effectiever halen zonder groei en (b) klimaatbeleid niet langer beperkt kan blijven tot de productiekant van de economie. Er is dus beleid nodig dat consumentengedrag verandert en de groei van de consumptie remt. Veel minder vervuiling en minder groei zijn daar de resultanten van (minder groei is dus geen doel op zich, het is een middel om sociale en ecologische doelen te realiseren).
  • Stoppen met groei betekent niet dat bedrijven niet langer streven naar winst en succes, het betekent alleen dat de definitie van succes verandert: bedrijven die veel toegevoegde waarde leveren met een lage milieu-impact zijn succesvol en maken winst.
  • De overheid speelt bij de overgang naar de nieuwe economie een sleutelrol: er zijn flinke milieuheffingen op consumptie nodig in combinatie met flink lagere belastingen op arbeid. De lagere belasting op arbeid moet zodanig zijn, dat mensen met een gemiddeld of laag inkomen er niet in welvaart op achteruit gaan.
  • Last but not least: postgroei betekent dat er heel veel verspilling voorkomen wordt, bijvoorbeeld kunstmatige veroudering van producten. Dat levert uiteindelijk meer vrije tijd en minder stress op voor iedereen. Stoppen met groei betekent dus niet dat het leven ‘minder’ wordt, maar juist dat we méér kunnen genieten van het leven.

Het interview op Radio 1 is hier terug te luisteren.

Trending topics

De dagen na het interview waren er drie trending nieuwsitems op Radio 1. Alle drie over milieubehoud. Dat alle drie de topics over milieubehoud gaan, laat zien dat mensen bezorgd zijn over de uitputting van de aarde en dat ze op zoek zijn naar echte oplossingen. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bevestigt dit: zo’n 80 procent van de mensen is bezorgd over het klimaat en maar liefst 70 procent van de mensen is bereid om anders te gaan leven.

Trending topics na interview Radio 1

De bron van het aangehaalde SCP-onderzoek is: “Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving” (2022). Dit onderzoek is een update op een vergelijkbaar SCP-onderzoek uit 2019.

Over de auteur

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. In nauwe samenwerking met de deskundigen uit deze denktank schreef hij het boek 'Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen'.

Geef een reactie

Recente berichten