Over Postgroei Nederland

O

In het najaar van 2022 is het boek Er is leven na de groei verschenen. Paul Schenderling schreef het boek in nauwe samenwerking met vijftien deskundigen die hun krachten hebben gebundeld in Postgroei Nederland. De leden van het collectief zijn lid van elf verschillende politieke partijen. De brede samenstelling onderstreept dus het brede draagvlak van de ideeën in het boek.

Leden van Postgroei Nederland

Postgroei Nederland bestaat uit:

 • Matthias Olthaar: lector Green Economics & Process Optimization aan NHL Stenden University of Applied Sciences; gepromoveerd op onderzoek naar mondiale productieketens; lid van de PvdD
 • Kiza Magendane: schrijver; beleidsondernemer; columnist bij NRC; lid van de PvdA
 • Frank Maas: organisatieadviseur en oprichter bij adviesbureau Goed geschud; lid van de PvdA en GroenLinks
 • Guido Israëls: manager beleid en advies bij Meerlanden; voorzitter landelijke werkgroep Duurzame Economie bij D66
 • Martijn Stoutjesdijk: postdoc onderzoeker slavernijverleden bij de PThU; gepromoveerd op dit onderwerp; raadslid en kandidaat-Kamerlid voor de SP
 • Nadine Mingers: beleidsadviseur bij Transport & Environment; vrijwilliger bij het internationale Post Growth Institute
 • Wouter Marchand: onderzoeker brede welvaart bij het Fries Sociaal Planbureau; lid van GroenLinks
 • Ruben van de Belt: senior beleidsadviseur duurzame energie bij het Ministerie van Economie en Klimaat; lid van de ChristenUnie en fractievoorzitter in Zwolle namens die partij
 • Evert de Vries: oprichter en uitgever bij Bot Uitgevers; managing director van Letterlijk Festival; hoofd PR bij het Leiden International Film Festival, lid van Volt
 • Else de Boer: jurist en adviseur in het openbaar bestuur; ze houdt zich bezig met de invloed van solidariteit op de verdeling van schaarste.
 • Rob van der Rijt: oprichter van Klimaatplein.com en research lead degrowth
 • Maarten van Nieuw Amerongen: politiek adviseur bij Woord & Daad; columnist bij het RD; lid van de SGP en burgerraadslid in Leiderdorp namens die partij
 • Bjorn Lous: milieu-economisch onderzoeker bij het CBS; schrijver; gepromoveerd op de relatie economische vrijheid, inkomensongelijkheid en geluk
 • Winne van Woerden: degrowth & Caring Economy Lead bij het Commons Network; lid van GroenLinks en PvdD
 • Vertegenwoordiger van Liberaal Groen (anoniem): ondernemer; duurzaamheidsadviseur; lid van de VVD en actief bij het themanetwerk Liberaal Groen van deze partij
 • Paul Schenderling: econoom en schrijver; senior adviseur bij Berenschot op het gebied van sociale en ecologische vraagstukken; lid van het CDA en oud-fellow van het Wetenschappelijk Instituut van deze partij

Betrokkenheid bij adviseursnetwerk

Verschillende leden van Postgroei Nederland hebben tevens ruime ervaring met het geven van lezingen en advies. Zij zijn tevens bereid om hun expertise in te zetten voor opdrachtgevers. Een aantal van hen is daarom ook betrokken bij het adviseursnetwerk Sufficiency. De leden van het adviseursnetwerk bieden professionele ondersteuning aan overheden en ngo’s en geven lezingen, (in-company)trainingen en interviews.

Recente berichten