Else de Boer

E

Else de Boer houdt zich bezig met de invloed van solidariteit op de verdeling van schaarste. Met een achtergrond in psychologie en rechten is ze afgestudeerd in Encyclopedie en filosofie van het recht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft ze zich vanuit verschillende invalshoeken gebogen over de vraag: waarom doen mensen wat ze doen? Zo onderzocht ze de invloed van (grensoverschrijdende) crises op solidariteit en verantwoordelijkheid. Daarnaast bestudeerde ze de gevolgen van crisisnoodmaatregelen voor de democratische en rechtsstatelijke fundamenten van onze samenleving. Haar masterscriptie schreef ze over de manieren waarop mensen zich op een ethische wijze tot schaarste kunnen verhouden.

Sinds 2022 is Else als jurist werkzaam bij adviesbureau Berenschot, waar ze adviseert over de inrichting van het openbaar bestuur. Met de menselijke maat als uitgangspunt onderzoekt ze de mogelijkheden voor maatwerk en adviseert ze hierover in wetsevaluaties en (regionale) samenwerkingsvraagstukken.

Naast haar werk als adviseur verkent Else de mogelijkheden om een nieuw verhaal te vertellen over de verdeling van schaarste. Zo gaf ze voor de Thomas More Stichting een presentatie over het belang van verbeelding, fantasie en betekenisgeving voor het kunnen bewegen van een schaarsteparadigma naar een paradigma van overvloed. Daarnaast werkt ze mee aan een korte, humoristische film over de waarde die we individueel en gezamenlijk toedichten aan snelheid en efficiëntie. Hiermee onderzoekt ze of kwantiteit, snelheid en efficiëntie als hoogste consumptiewaarden nog geloofwaardig zijn. Else is in staat om op een creatieve, interactieve en dialogische wijze te onderzoeken hoe we individueel en gezamenlijk vorm kunnen geven aan een nieuw, geloofwaardig verhaal over schaarste en overvloed in het postgroeiparadigma.

Else de Boer

Recente berichten