Bjorn Lous

B

Dr. Bjorn Lous is onderzoeker bij het CBS op het gebied van milieu en brede welvaart. Hij is ook auteur van meerdere boeken over theologie en economie. Na enkele ervaringen binnen ontwikkelingssamenwerking heeft hij zich toegelegd op onderzoek naar de onderliggende structuren van ons economisch systeem en onze samenleving. Dat leidde tot een proefschrift over de relatie tussen economische vrijheid, inkomensongelijkheid en brede welvaart, waarop hij in 2020 promoveerde. Daarnaast verscheen in 2019 zijn boek ‘Ik ben de weg’, waarin hij ingaat op de theologisch-filosofische achtergrond van het hedendaagse economische en maatschappelijke denken. In 2021 verscheen het vervolg ‘Ik ben de waarheid’, waarin hij dieper ingaat op de Westerse ethiek in relatie tot anti-Judaïsme in de vroege christelijke theologie.

Bjorn combineert een scherp analytisch vermogen met uitgebreide ervaring met data-onderzoek. Met zijn interdisciplinaire en visionaire blik weet hij mensen te inspireren en te verbinden. Zo bracht hij lokale ngo’s in Zuid-Soedan samen in netwerk voor kennisuitwisseling en capaciteitsversterking. Ook is hij een pionier op het gebied van vernieuwing van de christelijke theologie. Naast zijn boeken en lezingen heeft hij als bestuurslid van de Jules Isaac Stichting enkele jaren een bijdrage geleverd aan kritische reflectie op de Westerse theologische traditie, met als einddoel om deze beter aan te laten sluiten bij de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Hij is een echte dwarsdenker die goed aanvoelt wat er leeft in de samenleving. Zo had hij het onderzoeksvoorstel voor zijn promotie af op de dag dat de Nederlandse vertaling van Piketty’s ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ verscheen, en houdt hij zich al vanaf zijn studietijd bezig met de rol van moraal in de economie. Dat leidde ondermeer tot betrokkenheid als data-expert bij het onderzoeksproject Moral Markets.

Betrokkenheid bij Postgroei Nederland

Sinds 1,5 jaar is hij betrokken bij Stichting Genoeg om te leven, waaraan hij op diverse vlakken een bijdrage levert vanuit zijn achtergrond als wetenschapper. Ook is hij als onafhankelijk lid van de denktank Postgroei Nederland betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek Er is leven na de groei.

Bjorn Lous

Recente berichten