Blijf op de hoogte van onze inzichten

B

Wilt u ongeveer eens per maand/kwartaal op de hoogte worden gebracht van de nieuwste inzichten over brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. We behandelen uw contactgegevens uiteraard strikt vertrouwelijk. Nadat u uw aanmelding heeft bevestigd, ontvangt u tevens een link naar de pagina waar u desgewenst onze tool voor huishoudens kunt downloaden.


recente inzichten

 • Global Resources Outlook 2024: hier zijn de take-aways
  Deze must-read wordt te weinig besproken en gedeeld: de Global Resources Outlook 2024 van het International Resource Panel (IRP). Hier zijn de take-aways.
 • Een mondiale groene subsidieoorlog: goed of slecht?
  ‘We zitten in een mondiale groene subsidieoorlog’, constateerde Harvardeconoom Dani Rodrik onlangs. China en de VS deden al volop mee; vorige week deed de EU een stevige duit in het zakje. Wat is er aan de hand? En is dit goed of slecht?
 • 2024 kan geschiedenis ingaan als kantelpunt in klimaattransitie
  Nieuwste klimaatprognoses: 🔵 mondiale uitstoot vanaf 2024 structureel dalend 🔵 mondiaal kolenverbruik vanaf 2024 dalend 🔵 uitstoot van China vanaf 2024 structureel dalend. Dit alles 3 tot 7 jaar eerder dan verwacht. 2024 kan dus de geschiedenis ingaan als mondiaal kantelpunt in de klimaattransitie.
 • Werkende armen: een vergeten groep in politiek en samenleving
  Een economenmythe is dat groei vanzelf ten goede komt aan mensen met lage inkomens. Feit is dat werkende armen er sinds 1980 cumulatief (dus in totaal) slechts 9% (!) in koopkracht op vooruit zijn gegaan, terwijl de hogere middenklasse en de rijken er bijna 40% (of meer) op vooruit zijn gegaan. Wat werkende armen écht zou helpen is een eerlijker inkomensverdeling. Maar werkende armen lijken helaas een vergeten groep te zijn in politiek en samenleving.
 • Economische groei vertraagt klimaattransitie aanzienlijk
  Het CBS analyseerde de verandering van de CO2-uitstoot, 1971-2020. De conclusie is duidelijk: economische groei vertraagt de klimaattransitie aanzienlijk. En dat terwijl snelheid maken essentieel is om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden.
 • Leven na de groei – de podcast
  ’t Afgelopen jaar kochten duizenden mensen ons boek Er is leven na de groei en velen reageerden met vragen en ideeën. Geweldig! Daarom brengt Just Enough nu de Leven na de groei podcast uit. We bespreken wat leven na de groei voor jou en voor ons als samenleving betekent. We hebben uit de vele reacties geput om de thema’s te selecteren die mensen het meest bezighouden. Ook beantwoorden we nieuwe luisteraarsvragen.
 • Selectieve groei kan bredewelvaartagenda op koers houden
  Het is prachtig dat het concept brede welvaart aan een opmars bezig is, maar hoe voorkomen we dat het een lege huls wordt? Dat is een vraag die steeds meer beleidsmakers terecht stellen. Het concept selectieve groei kan de bredewelvaartagenda op koers houden.
 • Kunnen de armoede én de uitstoot in het mondiale Zuiden tegelijk omlaag?
  Kunnen de armoede én de uitstoot van broeikasgassen in het mondiale Zuiden tegelijk omlaag worden gebracht? In juli verschenen twee analyses: volgens De Correspondent kan het, volgens The Economist niet. Wie heeft er gelijk?
 • Repliek op kritiek: het abcd van postgroei
  Er klinkt regelmatig kritiek op het postgroeiparadigma. En dat is prima. Het toont aan dat postgroei uiterst relevant is. Bovendien staat postgroei wetenschappelijk sterk. Dit is het abcd van postgroei.
 • Economische groei vertraagt de energietransitie
  “Economische groei is nodig om groene energie op te schalen”, luidt een veelgehoorde redenering. Wetenschappelijk onderzoek bewijst het tegendeel: economische groei vertraagt de energietransitie. Dat zit zo: een economie die groeit kent een hoger energieverbruik dan een economie die niet groeit. Daardoor zijn meer investeringen in groene energie nodig die we willen financieren uit groei. Maar die groei zorgt er nu juist voor dat het energieverbruik relatief hoog blijft. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, zoals… Lees meer: Economische groei vertraagt de energietransitie
 • Stort een economie zonder groei in?
  “Zonder groei stort een economie in, toch?” Nee, zegt de meest gezaghebbende theorie over groei. Nee, zegt ook de bedenker ervan, Nobelprijswinnnaar Robert Solow, onlangs nog (👇). Kortom, laat je niet langer intimideren door ongefundeerde onheilsboodschappen en spreek je uit: stoppen met groei is goed voor mensen en voor de aarde en is wel degelijk compatibel met een stabiele economie. Deel daarom dit bericht als je anderen kent die hierover twijfelen. Hieronder staan korte antwoorden… Lees meer: Stort een economie zonder groei in?
 • Welke aannames zitten er achter netto nul?
  Is het je wel eens opgevallen dat in klimaatscenario’s in 2050 nog steeds sprake is van gigatonnen uitstoot van broeikasgassen? Welke aannames zitten er achter netto nul? En zijn die realistisch?
 • Is het pakket met extra klimaatmaatregelen vooruitstrevend genoeg?
  In maart verscheen een langverwacht beleidsonderzoek van het Rijk met extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. De cruciale vraag is: is dit pakket met extra klimaatmaatregelen vooruitstrevend genoeg?
 • Meer aandacht nodig voor emissies van toxische stoffen
  Het is nauwelijks in het nieuws geweest, maar wél van groot belang: in 2022 is wetenschappelijk vastgesteld dat de hoeveelheid toxische stoffen die de aarde aankan, is overschreden. Het is alweer de zesde (!) van de negen planetaire grenzen die is overschreden. Er is daarom meer aandacht nodig voor emissies van toxische stoffen.
 • Voor het eerst in 40 jaar postgroei in scenario van adviesorgaan
  De wonderen zijn de wereld nog niet uit: deze maand verscheen voor het eerst in 40 jaar (!) postgroei in een scenario van een adviesorgaan van de landelijke overheid. Het ‘Groen land’ scenario van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is namelijk expliciet gebaseerd op postgroeiprincipes.
 • Hoe streng is ons klimaatbeleid vergeleken andere landen?
  “We doen wat we kunnen”, is vaak de bestuurlijke reactie als Nederlanders aandringen op ambitieuzer klimaatbeleid. Maar, in hoeverre is dat zo? Hoe streng is ons klimaatbeleid vergeleken andere landen?
 • Wat voor klimaatbeleid willen Nederlanders?
  Wat voor klimaatbeleid willen Nederlanders? Daarover is men meer dan duidelijk: eerlijk en effectief beleid dat rekening houdt met de minst bedeelden. Deze heldere conclusie is te trekken op grond van een interessant onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van de WRR. In een uitgebreide enquête (N = 2.313) legden zij 10 principes van rechtvaardig klimaatbeleid aan mensen voor en vroegen ze om aan te geven in hoeverre men het daarmee eens of… Lees meer: Wat voor klimaatbeleid willen Nederlanders?
 • De vergeten oplossing voor de klimaatcrisis
  Er is een oplossing voor de klimaatcrisis waar je politici zelden over hoort, en technologen ook niet, en economen ook niet. Het idee ligt voor de hand, maar door het blinde geloof in groene groei zien we het niet (meer). Het is een idee dat niet alleen het milieu helpt maar ook Nederlanders gelukkiger maakt. De vergeten oplossing voor de klimaatcrisis (en andere milieucrises) waar ik het hier over heb, is arbeidstijdverkorting.
 • Hoe maken we de ecologische transitie sociaal?
  De transitie naar leven binnen de draagkracht van de aarde is de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Tegelijkertijd is het absoluut noodzakelijk dat we deze transitie op een sociale manier vormgeven. De meeste beleidsvoorstellen richten zich slechts op één van de twee aspecten. Echter, milieubeleid dat geen rekening houdt met de sociale gevolgen is onhoudbaar, omdat er geen draagvlak voor is. Sociaal beleid dat geen rekening houdt met het milieu is eveneens onhoudbaar, omdat het de… Lees meer: Hoe maken we de ecologische transitie sociaal?
 • Circulaire economie: veel meer inzet nodig op ‘refuse’ en ‘rethink’
  Een must-read voor beleidsmakers: de Integrale Circulaire Economie Rapportage van het PBL die vorige week verscheen. De hoofdconclusie uit het 289 pagina’s tellende rapport is: overheden en bedrijven plegen best veel inspanningen voor een circulaire economie, maar dit leidt onvoldoende tot tastbare resultaten, zoals een absolute reductie van het grondstoffenverbruik. We kunnen pas echt serieuze resultaten boeken als overheden veel ambitieuzer beleid gaan voeren. Concreet is er in het beleid voor de circulaire economie veel… Lees meer: Circulaire economie: veel meer inzet nodig op ‘refuse’ en ‘rethink’

Recente berichten